Villkor

Arbetsgivaransvar

Samtliga inom Andreas Pernlund and the consultants är anställda av Frilans Finans Sverige AB, 556802-1199, (nedan ”Frilans Finans”) enligt avtal om allmän visstidsanställning under varje uppdrag som de deltager i.

Frilans Finans bär hela arbetsgivaransvaret under uppdragsperioden och tillser att de egenanställda inom
Andreas Pernlund and the consultants, som också deltager i uppdraget, omfattas av en ansvarsförsäkring samt olycksfalls- och livförsäkringar under uppdraget.

Frilans Finans är godkänd för F-skatt.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du kontaktar Andreas Pernlund and the consultants (Andreas Pernlund i egenskap av projektledare) sparas din mejlkorrespondens hos det av Andreas Pernlund and the consultants anlitade webbhotellet och dess mejlservrar till dess att mejlkorrespondensen raderas från Andreas Pernlunds mejlklient och webbhotellets mejlserver. Radering sker efter uppdragets slutförande. Mejlkorrespondensen sparas under uppdraget för att de egenanställda i
Andreas Pernlund and the consultants ska kunna fullgöra sina förpliktelser mot beställaren.

Du kan när som helst kontakta Andreas Pernlund för att be om ett utdrag av den mejlkorrespondens som finns sparad under uppdraget.

I övrigt hänvisas till Frilans Finans integritetspolicy som de egenanställda i Andreas Pernlund and the consultants lyder under.

Fysisk adress

De egenanställda inom Andreas Pernlund and the consultants har inga egna besöksadresser utan agerar under
Frilans Finans vars besöksadress är:

Frilans Finans
Stora Nygatan 7
111 27 Stockholm

Besök till Frilans Finans Stockholmskontor ska föranmälas. För mer information se Frilans Finans webbplats.

Tjänsteutbud

Tjänsteutbudet på denna webbplats kan när som helst komma att ändras, med hänsyn tagen till den kompetens som de till
Andreas Pernlund and the consultants anslutna egenanställda innehar vid varje givet tillfälle.

Avtal, betalning och pris

Bindande avtals ingås först när accepten (ett samtyckande svar på offerten) når Andreas Pernlund.
Slutförda arbeten faktureras med betalningsvillkoret 30 dagar netto.

Alla priser på webbplatsen anges exklusive moms. Timpris debiteras per påbörjad timme.

Ansökan och lön

Andreas Pernlund har ingen möjlighet att återkoppla till samtliga sökande. Den sökande som bedöms ha rätt kvalifikationer för befattningen kommer att kontaktas via mejl.

Samtliga inom Andreas Pernlund and the consultants är anställda av Frilans Finans enligt avtal om allmän visstidsanställning under varje uppdrag som de deltager i.

Frilans Finans bär hela arbetsgivaransvaret under uppdragsperioden och tillser att de egenanställda inom
Andreas Pernlund and the consultants, som också deltager i uppdraget, omfattas av en ansvarsförsäkring samt olycksfalls- och livförsäkringar under uppdraget.

Det är möjligt att kombinera en anställning hos Frilans Finans med andra anställningar eller näringsverksamhet.

De egenanställda som deltager i uppdraget läggs till i Frilans Finans fakturaverktyg av Andreas Pernlund. De egenanställda kan själva begära ut anställningsavtal och anställningsbevis av Frilans Finans via Frilans Finans webbsystem.

Lön utbetalas av Frilans Finans efter arbetets godkännande.

Fysisk person/privatperson

Konsumenter omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Konsumenter omfattas även av konsumenttjänstlagen (1985:716) och konsumentköplagen (1990:932).
Köplagenen (1990:931) gäller i fall då konsumenttjänstlagen (1985:716) och konsumentköplagen (1990:932)
inte är tillämpliga.

Reklamation och ångerrätt

Ytterligare information publiceras inom kort. Kontakta Andreas för mer information.

Avtalsfrihet

Enligt 2 kap. 11 § i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler bortfaller ångerrätten de varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

Konsumentköplagen (1990:932) gäller inte avtal som innebär att den som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse, enligt lagens 2 §.

Enligt 3 § i köplagen (1990:931) tillämpas inte lagens bestämmelser i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

Ledighet

Under de allmänna helgdagarna enligt lagen (1989:253) om allmänna helgdagar håller Andreas Pernlund and the consultants stängt.

Användningen av kakor på denna webbplats

Vad är en kaka?
En kaka (engelska ”cookie”) är en liten textfil som webbplatser sparar på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också  användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka. Webbplatsen http://pernlund.se/ använder flertalet kakor för att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen.

De kakor som används kommer från WordPress och Google Analytics vilket gör det möjligt att se vilka sidor som besökts av användare.

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan stänga av användningen av kakor i din webbläsare. Att göra det medför en risk för att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Andreas Pernlund.

Villkoren uppdaterades senast: 2018-12-15